IS Göta | Barn & Ungdomar
81
page-template-default,page,page-id-81,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
 

Barn & Ungdomar

I vår verksamhet är glädje, utveckling och kamratskap de viktigaste beståndsdelarna.

 

Alla barn har rätt att utvecklas så mycket som möjligt efter sina egna förutsättningar och i sin egen takt. Vi är väl medvetna om att barnens utvecklingskurvor ser olika ut. Vårt mål är att ge alla möjlighet att efter egen förmåga ställas inför utmaningar som leder till att de utvecklar sin förmåga inom friidrotten och bibehåller eller ökar sitt intresse för friidrott. Vi introducerar nya moment och tävlingar efter ålder och mognad.

 

Vi mäter vår verksamhet efter två mått – hur många som deltar och hur länge de är med.

I IS Göta är uppförande och engagemang viktigt. Alla barn, ungdomar, ledare och funktionärer ska föregå med gott exempel och bidra till föreningens fortsatta utveckling och goda rykte. IS Göta ska vara ett föredöme vad gäller laganda och ledarskap.

Vår verksamhet

Barngruppen

Basen i vår verksamhet är våra träningar på söndagar mellan 10:45 och 12:00. Varje söndag året runt, med undantag för under julen och delar av sommaren, har vi friidrottsträning för barn upp till 12 år. Vi tränar allsidigt och i stort sett alla friidrottsgrenar prövar vi på. Vi tränar utomhus (Heden) under stora delar av året men under de kalla månaderna är vi inomhus i friidrottshallen bakom Idrottens Hus. Under träningen är vi indelade i mindre grupper.

 

Vår ungdomsledare uppdaterar kontinuerligt med information på Facebook.

 

Ungdomsgruppen

Våra ungdomar (12 år och uppåt) tränar på olika tidpunkter under veckan. Vi tränar utomhus året runt på olika platser i Helsingborg enligt särskild information.

Är du intresserad av träna friidrott med oss?

Från den termin man fyller fem år kan man börja i vår friidrottsträning. Vår verksamhet är populär och vi har tyvärr en kö på ca ett halvår till ett år. Vi tar in nya barn i augusti och i januari, men fyller också på däremellan om det finns plats.

 

För mer information eller om du är intresserad av att anmäla ditt barn till ungdomsgruppen kontakta Magnus Steen på isgotaungdom@gmail.com. Skriv namn och födelsedag på ditt barn.